Visa i webbläsare

Juni 2018
Nyheter från Intresseföreningen Bergslaget
 
Årsmötet i Norberg 2018
Intresseföreningens Bergslagets årsmöte 2018 genomfördes i Norberg den 18 maj. Till ny styrelseordförande i föreningen valdes Jan Bohman, Region Dalarna, som efterträder Inga-Britt Kronnäs.Till vice ordförande i föreningen valdes Irén Lejegren, Region Örebro län.Två seminarier genomfördes under dagen.

BRP+ - Livskvalitet och ekonomisk tillväxt” där Johanna Giorgi från Tillväxtverket berättade om arbetet med ett nytt breddat mått, BRP+, som ett komplement till rena ekonomiska analyser genom att även mäta livskvalitet i svenska regioner.
Parlamentariska kommunutredningen med Sverker Lindblad, huvudsekreterare, och Åsa Eriksson, riksdagsledamot och ledamot i utredningen, som redogjorde för uppdraget att utarbeta en strategi som ska stärka kommuners kapacitet för att kunna fullgöra sina uppgifter och hantera framtida utmaningar. Föreningens nye ordförande Jan Bohman medverkar i referensgruppen.
Läs mer
 
Regional medfinansiering till tankesmedjan Bergslagsakademin
Under våren 2018 har tankesmedjan Bergslagsakademin bildats tillsammans med tio medlemskommuner i föreningen. I slutet av april beviljade Region Dalarna medfinansiering vilket betyder att vi nu kan utveckla arbetet vidare med att rama in teman. Bergslagsakademin syftar till att skapa en arena för samtal och samverkan mellan näringsliv, akademi, kommuner och regioner. En Bergslagskonferens planeras i början av februari 2019.
Läs mer
 
Europaforum 6 november – boka in dagen redan nu!
Då arrangerar nämligen Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med Central Sweden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro för 10:e året i rad Europaforum. I år blir Falun med Falu Gruva platsen för arrangemanget. Årets tema är ”Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?” I programmet medverkar representanter från EU-kommissionen, Europaparlamentet, Näringsdepartementet, regionerna och lärosätena i Bergslagen. Därutöver lärande exempel på framgångsrika projekt och tid för nätverkande.
Läs mer
 
Fokusområde 2019 - Natur- och kulturturism
Vid årsmötet beslutades att fokusområde 2019 ska vara Natur- och kulturturism, ett tema som även anknyter vad som lyfts fram på det nationella planet inom ramen för besöksnäringsutveckling. Syftet med fokusområdet är att bl a tillsammans med övriga aktörer i Sverige kunna ta del av möjligheter att ytterligare utveckla och synliggöra Bergslagens rika industriella kulturarv i kombination med naturupplevelser.
 
Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling
Med koppling till föreningens fokusområde 2019, natur- och kulturturism, startade den 1 maj ett nytt utvecklingsprojekt som Intresseföreningen Bergslaget driver tiden 2018 – 2021. Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturmiljöer vid ett antal utvalda industrihistoriska platser i Bergslagens fem regioner till kvalitativa attraktiva besöksmål. Man kommer att arbeta utifrån den modell som tagits fram i Bergslagssatsningen med fokus på långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv. De regionala styrgrupperna med representanter från bl a länsstyrelser och turistorganisationer avgör vilka platser som ska ingå i projektet. Intresseföreningen Bergslaget är projektägare och finansiering sker via länsstyrelserna i Bergslagen.
 
Hantering av personuppgifter
Mot bakgrund av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) vill vi informera om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Du får detta nyhetsbrev för att du är en person som vi på Intresseföreningen Bergslaget gärna vill hålla kontakten med. Vi har fått din mejladress av dig, eller hittat dig för att du engagerar dig i samma samhällsfrågor som vi. Vi vill gärna fortsätta att ge dig information om vår verksamhet och de aktiviteter som är på gång, därför sparar vi din e-postadress.
På hemsidan www.bergslaget.se kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under fliken nyhetsbrev.

Om du inte längre vill få vårt nyhetsbrev så kan du avregistrera dig genom att klicka på länken längst ner i detta nyhetsbrev.


Vi önskar er alla en skön sommar!

Anders, Marie, Håkan, Birgitta, Sten, Christina, Alma
 
Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 , Falun, Sverige www.bergslaget.se