Visa i webbläsare

Oktober 2017
Nyheter från Intresseföreningen Bergslaget
Bergslagsakademin presenterar konferensen Bergslagen2030!
Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet i Bergslagen och att nå framgång i arbetet med att förverkliga FN:s hållbarhetsmål (Agenda2030). Konferensen har tydligt framtidsfokus och tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta gränsöverskridande för att medverka till en mer socialt hållbar samhällsutveckling i Bergslagen. På konferensen träffar du förtroendevalda och tjänstemän verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, samt företrädare från näringsliv och akademi.
Program
 
Företagsetableringar i Bergslagen
Under den senaste månaden har vi fått läsa om många stora företagsetableringar hos våra medlemmar i Bergslagen. Förutom att Horndal i Avesta kommun har blivit utvald ort för Google ska även det norska bolaget The Green Holding Company starta produktion av prefabricerade lågenergihus i Filipstads kommun, samtidigt som företaget Northvolt valt ut Västerås för sin nya forskningsanläggning.
Läs mer
Styrelsemöte Karlstad
Den 28-29 september hade
Intresseföreningen Bergslaget styrelsemöte i Karlstad. Från Region Värmland medverkade regiondirektör Lars Christensen som informerade om aktuella utvecklingsfrågor i länet.
Vid styrelsemötet informerades också om aktuella infrastruktur-och trafikfrågor samt utvärderingen av Bergslagssatsningen Kultur och Turism.
Läs mer
 
Paketera mera!
På senare år har paketeringstrenden vuxit sig allt starkare i besöksnäringen.Bergslagssatsningen följde med researrangören Jambo Tours på en arrangerad paketresa till Järnriket i Bergslagen, för att undersöka hur entreprenörer och researrangörer kan samverka kring en paketerad lösning som ger vinst till alla.
Läs mer
 
Hur får vi samarbeten att blomstra?
Inom Bergslagssatsningens arrangerade vi i augusti ett trädgårds-och måltidsseminarium på temat "Hur får vi samarbeten att blomstra?". Seminariet arrangerades på Stjernsunds Slott i Askersund.
Läs mer
 
Kommande workshops
Under våren 2018 avslutas vårt tioåriga projekt Bergslagsatsningen Kultur och Turism slut. Men innan dess ska vi hinna arrangera två workshops, en den 13-14 november på Högbo Bruk och en slutworkshop i Stockholm den 8 februari 2018. Boka gärna in datumen i din kalender redan nu!
Läs mer
 
Följ oss i sociala medier!
Projektet Bergslagssatsningen Kultur och Turism  delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 , Falun, Sverige www.bergslaget.se